Greenville is part of a bigger network:

Droneport
Sector: Drone-industrie www.droneport.eu
BioVille
Sector: Health & Care sector www.bioville.be
Corda Incubator
Sector: Technologie- en servicessector www.cordaincubator.be
C-mine crib
Sector: Creatieve en innovatieve business c-minecrib.be
IncubaThor
Sector: Smart energy www.incubathor.be
Greenville
Sector: Circulaire economie www.greenville.be/
Agropolis
Sector: Land- en tuinbouw www.agropolis-kinrooi.be

CityD staat voor het versterken van de stedelijke en binnenstedelijke dynamiek, op basis van gericht onderzoek, heldere visies en vooral een uitvoerbaar maatregelenpakket.

De focus ligt hierbij op de publieksgerichte, commerciële voorzieningen zoals detailhandel, horeca en dienstverlening maar één en ander kan niet losgekoppeld worden van de aanwezigheid van andere functies en van het bestaande gemeentelijk of stedelijk weefsel. Hard- en software hand in hand dus.

cityd.be