Greenville is part of a bigger network:

Droneport
Sector: Drone-industrie www.droneport.eu
BioVille
Sector: Health & Care sector www.bioville.be
Corda Incubator
Sector: Technologie- en servicessector www.cordaincubator.be
C-mine crib
Sector: Creatieve en innovatieve business c-minecrib.be
IncubaThor
Sector: Smart energy www.incubathor.be
Greenville
Sector: Circulaire economie www.greenville.be/
Agropolis
Sector: Land- en tuinbouw www.agropolis-kinrooi.be
Bij de Business & Tech Design van nieuwe producten en diensten die het verschil zullen maken in het tijdperk van digitale transformatie en IoT zijn er meestal veel stakeholders betrokken. Het betreft ontwikkelingsprocessen met hoge graad van complexiteit voor onze doelgroep. Het is dan ook meestal een uitdaging om de betrokken multi-disciplinaire teams te laten samenwerken.
Daarenboven is het voor onze partners steeds moeilijker om zich te differentieren in een snel veranderende markt. Incrementele innovatie volstaat niet meer om competitief te zijn.
‘Innovation by Design’ en ‘Human-Centered Design with Purpose’ vormen het nieuwe strategische wapen.
Er is duidelijk een rol weggelegd voor agencies met specifiekeondersteunende diensten, als antwoord op een stijgende vraag naar efficiënte en gevalideerde methodes om snel tot succesvolle innovaties te komen. We zijn dan ook continu op zoek om de capaciteit en de competenties van ons team te versterken met professionals die op basis van de nieuwste inzichten uit de academische wereld onze klanten faciliteren en positieve impact genereren op hun bedrijfsresultaten.
Website Niktar