Greenville is part of a bigger network:

DronePort
Sector: Drone-industrie www.droneport.eu
BioVille
Sector: Health & Care sector www.bioville.be
Corda Incubator
Sector: Technologie- en servicessector www.cordacampus.com
C-mine Crib
Sector: Creatieve en innovatieve business c-minecrib.be
IncubaThor
Sector: Smart energy www.incubathor.be
Greenville
Sector: Circulaire economie www.greenville.be/
Agropolis
Sector: Land- en tuinbouw www.agropolis-kinrooi.be
  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
  • Europese Unie

Innovatiecluster circulaire economie

In LAB2FAB draait het allemaal om delen. Het delen van kennis en hightech apparatuur tussen start-ups en kennisinstellingen. Dankzij onze innovatiecluster ‘Sharing the circular economy’ kunnen jonge bedrijven risicovolle investeringen vermijden en makkelijk samenwerken met partners die in een opstartfase van cruciaal belang zijn. Voor evenementen in het kader van deze cluster kan je hier terecht.

Greenville heeft al een goed werkend ecosysteem rond cleantech en circulaire economie, maar we accelereren graag naar een hoger niveau om jonge, startende bedrijven sneller op weg te zetten. Dure machines, specifieke meetapparatuur of kennis over technologie uit andere sectoren: nieuwe producten of diensten ontwikkelen kost handenvol geld.

Daarom is er LAB2FAB. Een plaats waar het delen van machines, materialen, componenten, kennis en personeel sterk gestimuleerd wordt. Bijvoorbeeld door werkgroepen te organiseren met bedrijven, die onderzoeken hoe ze apparatuur gedeeld kunnen inzetten.  Want gedeeld gebruik maken van onderbenutte assets is namelijk een model dat volledig aansluit bij circulaire economie. Greenville maakt haar ondersteuning zo breed mogelijk, aangezien elk bedrijf verschillende behoeftes heeft. Waar het ene bedrijf nood heeft aan specifieke apparatuur voor een zeer korte periode, zoekt een ander bedrijf kennis over technologie uit andere sectoren. Of simpelweg nood aan meer ruimte.

LAB2FAB biedt alleen maar voordelen

  • Je vermijdt risicovolle investeringen
  • Je legt contacten met andere bedrijven om machines te delen
  • Je breidt je netwerk uit via regelmatige bijeenkomsten van de innovatiecluster
  • De bedrijfsunits zijn aanpasbaar en dus flexibel te gebruiken
  • Je komt makkelijk in contact met kennisinstellingen

Greenville zet met andere woorden maximaal in op de verbinding en samenwerking van partijen die voor jouw startup vaak noodzakelijk zijn. Wil jij de toekomst mee definiëren? Vind je plek in LAB2FAB, de productieunits op Greenville.

From a black coal past towards a greenville future

Please have a seat.

And stay if you’d like

Welkom in Greenville. Een plek die meer is dan kantoren en werkruimtes. Een dynamische community met great minds who think alike. Waar ideeën groeien, bruisen en tot leven komen. Wat kan Greenville voor jou betekenen?